Pendidikan

Berisi tentang pengetahuan yang didapatkan penulis semasa menjalani kuliah dijurusan Manajemen.

Recommended.

Trending.